Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

02 stycznia 2020

Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2020 r.

Styczeń 2020 r.

Data Zdarzenie Opis zmiany Więcej informacji
1.01.2020 r. Nieprzestrzeganie przepisów dot. białej listy podatników a KUP Brak możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów płatności powyżej 15.000 zł, dokonanych na rachunek nie wskazany w białej liście podatników.  
Zapłata za fakturę oznaczoną „mechanizm podzielonej płatności” z pominięciem tego mechanizmu a KUP Brak możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów płatności za fakturę:
- na kwotę powyżej 15.000 zł,
- dokumentującą dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do u.p.t.u.,
- oznaczoną "mechanizm podzielonej płatności"
w przypadku niezastosowania split payment.
 
Podatkowa księga przychodów i rozchodów Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie PKPiR, które m.in. znosi obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników.  
NIP na paragonie Podatnicy nie będą mogli wystawiać faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy.  
Quick fixes Zmiany w opodatkowaniu VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie:
1) dostaw wewnątrzwspólnotowych - zmiana przesłanek uprawniających do zastosowania stawki 0% i dokumentowania przemieszczenia towarów,
2) transakcji łańcuchowych - identyfikacja dostawy „ruchomej”,
3) wprowadzenia magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym, które zastąpią obecnie funkcjonujące magazyny konsygnacyjne.
 
Indywidualne rachunki podatników Każdy podatnik i płatnik będzie posiadał swój własny indywidualny mikrorachunek podatkowy, który będzie służył do wpłat należności z tytułu PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych.  
Kasy fiskalne online - I grupa Obowiązek używania kas fiskalnych online będzie dotyczył rejestrowania sprzedaży w zakresie:
1) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
2) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
 
Ulga na złe długi w podatkach dochodowych Wierzyciele zyskają możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku).  

 Kwiecień 2020 r.

Data

Zdarzenie

Opis zmiany

Więcej informacji

1.04.2020 r.

Nowa matryca stawek VAT

W zakresie stawek VAT obecnie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2008 zostanie zastąpiona nową matrycą, która w odniesieniu do towarów będzie opierać się na strukturze Nomenklatury Scalonej, zaś w zakresie usług będzie bazować na aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015.

 

Nowy JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców

Dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym, tj. JPK_VAT7M lub JPK_VAT7K. Od 1 kwietnia obowiązek ten będzie dotyczył tylko dużych przedsiębiorców.

Nowy plik JPK_VAT zamiast deklaracji VAT

LEX News: Zmiany w JPK_VAT od 1.04.2020 r.

Likwidacja deklaracji VAT i nowy JPK_VAT - szkolenie online

VAT 2020 - przewodnik po zmianach

Lipiec 2020 r.

Data

Zdarzenie

Opis zmiany

Więcej informacji

1.07.2020 r.

Nowy JPK_VAT dla pozostałych podatników

Dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym, tj. JPK_VAT7M lub JPK_VAT7K. Obowiązek obejmie już wszystkich podatników.

Nowy plik JPK_VAT zamiast deklaracji VAT

Likwidacja deklaracji VAT i nowy JPK_VAT - szkolenie online

VAT 2020 - przewodnik po zmianach

Kasy fiskalne online - II grupa

Obowiązek używania kas fiskalnych online będzie dotyczył rejestrowania sprzedaży w zakresie:

1) świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

2) sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Kasy fiskalne online

LEX News: Kasy fiskalne online

Kasy fiskalne online - szkolenie online

VAT 2020 - przewodnik po zmianach

Podatek u źródła

Z dniem 1.07.2020 r. wchodzi w życie po raz drugi odsunięta w czasie zmiana dotycząca poboru podatku u źródła. Płatnicy, dokonujący wypłat z tytułu należności m.in. z tytułu odsetek, dywidend czy z tytułu licencji na rzecz zagranicznych kontrahentów w kwocie przekraczającej 2.000.000 zł, będą musieli pobrać podatek u źródła z zastosowaniem stawki krajowej.

Zaostrzenie reguł pobierania podatku u źródła

Rozliczanie należności opodatkowanych „u źródła” krok po kroku